velikost písma: a a a

kontrast písma:    

Hledat

Půjčovní doba
Po --- 14.00 - 17.00
Út --- ---
St 7.30 - 9.00 13.00 - 18.00
Čt 8.00 - 12.00 14.00 - 17.00
7.30 - 9.00 13.00 - 16.00
So 8.30 - 11.00 ---
Městská knihovna v Kralovicích - Facebook

Historie

Městská knihovna v Kralovicích je nejstarší kulturní institucí města. Podnět k založení knihovny dal místní odbor Národní jednoty pošumavské dopisem městské radě 29. října 1907. Je v něm poukazováno na význam organizované četby pro široké vrstvy občanstva. Na tuto výzvu reagovala zejména Čtenářská beseda v Kralovicích. Po několika neúspěšných pokusech o zřízení lidové knihovny se k ní připojily další spolky a část svých knihoven věnovaly pro tento účel. Celkem se podařilo shromáždit 760 knih, z toho Čtenářská beseda věnovala 200 svazků.

5. února 1910 byla knihovna poprvé otevřena veřejnosti jako "Husova veřejná knihovna v Kralovicích".

Původní umístění není zcela jasné. Od roku 1919 sídlila v sále městské spořitelny. Knihovníkem byl zvolen na dlouhou řadu let městský strážník Antonín Dongres. V roce 1922 evidovala knihovna 834 svazků a 4734 výpůjček Od roku 1929 se knihovna několikrát stěhovala na stále horší místa. Teprve po válce získala knihovna lepší podmínky v budově tehdejší radnice. Za okupace došlo kvůli vyřazení zakázané literatury k velkému snížení počtu knih. Přesto měla knihovna již koncem roku 1950 více než 3000 svazků. Ve stejném roce bylo zaregistrováno 220 čtenářů a 7450 výpůjček. O 2 roky později se knihovna vrátila zpátky do budovy bývalé spořitelny. V roce 1953 získala za svoji práci jako první v kraji štít "Vzorná lidová knihovna". Tento titul si knihovna uchovávala po celá léta. V roce 1968 měl knihovní fond již více než 9000 svazků. Půjčeno bylo 21250 titulů a zapsáno bylo 596 čtenářů.

V šedesátých letech minulého století byla knihovna zprofesionalizovaná a od roku 1971 pracovala jako středisková. Metodicky řídila 21 malých obecních knihoven v okolí. Součástí této činnosti bylo budování tzv. výměnného fondu, který se stal základem pro výměnné soubory knih právě pro tyto knihovny. Počátkem osmdesátých let došlo k rekonstrukci a rozšíření prostor knihovny.

V roce 1990 získala Městská knihovna v Kralovicích opět titul "Vzorná lidová knihovna" v ústředním kole soutěže Budujeme vzornou lidovou knihovnu. Devadesátá léta přinesla celou řadu změn. Knihovny se postupně mění na moderní informační a vzdělávací centra, jejichž součástí je i zavádění a využívání výpočetní techniky.Veřejný internet se stává v knihovnách samozřejmostí. Od roku 1998 používá knihovna v Kralovicích automatizovaný knihovní systém Lanius (od r. 2004 novější Clavius), jehož součástí je i elektronický katalog, který je přístupný veřejnosti prostřednictvím webových stránek.

Od 1. ledna 2003 dochází k organizačním změnám. Je zrušena Okresní knihovna v Plasích, pod kterou dosud knihovna patřila. Všechny veřejné knihovny přechází pod své obecní úřady. Městská knihovna v Kralovicích se tak stává organizační složkou města a zároveň jednou z knihoven pověřených výkonem regionální funkce. Ta spočívá v práci pro knihovny daného regionu. Jedná se hlavně o metodickou činnost, budování výměnného fondu a rozvoz souborů. V současnosti se takto stará o 19 obsluhovaných obecních a městských knihoven.V roce 2005 má knihovna. ve svém fondu již více než 50000 dokumentů, eviduje 819 registrovaných čtenářů a 52800 výpůjček.

S regionální funkcí je spojen větší nákup knih. Knihovní fond se rozrůstá a v posledních letech nastal velký problém s nedostatkem místa. Sklady situaci řešily jen částečně a krátkodobě. Byl proto vypracován projekt revitalizace centra města. Jeho součástí je přístavba knihovny. Na tento projekt získalo město finanční prostředky z fondů EU. V únoru roku 2009 začala výstavba. Od 1. listopadu byla knihovna uzavřena pro veřejnost. Celý fond byl přestěhován do areálu bývalých kasáren, aby mohla probíhat rekonstrukce původních prostor.

Dne 22. června 2010 byl po slavnostním otevření zahájen provoz v nové knihovně.

Po roce 1945 pracovaly jako vedoucí knihovny tyto knihovnice: Anna Kraftová, Alena Suchánková, Jaroslava Odehnalová, Milena Václavíková


Městská knihovna v Kralovicích
Markova 2, 331 41 Kralovice
tel. kancelář: +420 373 300 290
tel. půjčovna: +420 373 300 291

copyright © 2010 Městská knihovna v Kralovicích
webdesign Vendys graphics
Prohlášení o přístupnosti
XHTML 1.0 Strict  CSS 2.0

Biblio Help Čtesyrád Celé Česko čte dětem Čítárny Rosteme s knihou Portál české literatury Souborný katalog ČR SKAT CBDB JIB i literatura