velikost písma: a a a

kontrast písma:    

Hledat

Půjčovní doba
Po --- 14.00 - 17.00
Út --- ---
St 7.30 - 9.00 13.00 - 18.00
Čt 8.00 - 12.00 14.00 - 17.00
7.30 - 9.00 13.00 - 16.00
So 8.30 - 11.00 ---
Městská knihovna v Kralovicích - Facebook

Regionální služby

Městská knihovna v Kralovicích je od 1.1.2003 pověřena Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje výkonem regionální funkce pro městské a obecní knihovny ve svém okolí. Na základě podepsaných Smluv o poskytování regionálních služeb zajišťuje tuto činnost pro 20 knihoven v regionu. Regionální funkce je financována z prostředků Plzeňského kraje.

Poskytované služby

  • budování výměnného fondu - nákup a zpracování dokumentů pro potřeby obsluhovaných knihoven
  • tvorba a cirkulace výměnných souborů - každá knihovna má podle smlouvy nárok na 2 soubory ročně, velikost a skladba souborů se řídí podle požadavků jednotlivých knihoven
  • pomoc při revizi knihovních fondů
  • metodická a konzultační činnost
  • pomoc při zpracování statistických výkazů
  • poskytování knihovnických tiskopisů - knižní lístky, statistické deníky, seznamy čtenářů apod.
  • pořádání seminářů a porad pro knihovníky - týkají se aktuálních otázek knihovnické práce

Obsluhované knihovny

pobočka

Místní lidová knihovna v Hradecku
331 41 Hradecko 67

profesionální knihovny

Obecní knihovna Žihle
331 65 Žihle 316
mlk.zihle@quick.cz, tel. 373 395 686

Městská knihovna Kožlany
Pražská 278
331 44 Kožlany
kknihovna@seznam.cz, tel. 373 397 370

pobočky

Místní lidová knihovna v Bučku
Buček 7

Místní lidová knihovna ve Dřevci
Dřevec 42

Místní lidová knihovna v Hedčanech
Hedčany 27

neprofesionální knihovny

Místní lidová knihovna v Bílově
Bílov 39

Místní lidová knihovna v Bohách
Bohy 38

Místní lidová knihovna v Břízsku
Břízsko 26

Místní lidová knihovna v Černíkovicích
Černíkovice 32

Místní lidová knihovna v Dolním Hradišti
Dolní Hradiště 28

Místní lidová knihovna ve Chříči
Chříč 77

Místní lidová knihovna v Kočíně
Kočín 35

Místní lidová knihovna Kozojedy
Kozojedy 100

Místní lidová knihovna Kozojedy 1
Kozojedy 1

Místní lidová knihovna v Kopidle
Kopidlo 73

Veřejná knihovna Liblín
331 41 Liblín 36

Místní lidová knihovna v Sedlci
Sedlec 31

Obecní knihovna Výrov
Hadačka 105

Obecní knihovna ve Vysoké Libyni
Vysoká Libyně 83


Městská knihovna v Kralovicích
Markova 2, 331 41 Kralovice
tel. kancelář: +420 373 300 290
tel. půjčovna: +420 373 300 291

copyright © 2010 Městská knihovna v Kralovicích
webdesign Vendys graphics
Prohlášení o přístupnosti
XHTML 1.0 Strict  CSS 2.0

Biblio Help Čtesyrád Celé Česko čte dětem Čítárny Rosteme s knihou Portál české literatury Souborný katalog ČR SKAT CBDB JIB i literatura